Še ena veleizdaja Cerarjeve vlade

Še ena veleizdaja Cerarjeve vlade

Cerarjeva vlada podprla podpis škodljivega sporazuma CETA brez soglasja slovenskega ljudstva. Za ZSi predstavlja to početje protiustavno in kaznivo dejanje veleizdaje. V veleizdaji sodelujejo tudi sodniki Ustavnega sodišča RS, ki so skupaj z vlado in poslanci prejšnjega sklica DZ RS soustvarili protiustavno stanje. Imenovani predstavljajo fašistično združbo, ki je družno oblikovala pogoje za uporabo kramole.

Vlada Republike Slovenije je pred dvema urama podprla podpis škodljivega »investicijskega in trgovinskega sporazuma med EU in Kanado – Ceta«, čeprav za to nikoli ni dobila soglasja slovenskega ljudstva in slovenskega naroda. Celo nasprotno! Številne organizacije, sindikati in državljani so že večkrat javno nasprotovali temu sporazumu, vendar jih vlada ignorira ter zgolj vdano posluša svoje gospodarje iz Washingtona, Bruslja, in Berlina.

cerar_miro_veleizdajalec_2016

Laže, da je Slovenec, v resnici pa je veleizdajalec, ki hlapčevsko služi interesom tujine

Zedinjena Slovenija je vseskozi ostro nasprotovala vsakršni ratifikaciji oz. sprejetju t.i. sporazuma CETA. Današnje ravnanje Vlade RS zato štejemo kot protiustavno in kaznivo dejanje. Predsednik vlade Miro Cerar bo zaradi tega nekoč odgovarjal pred narodnim sodiščem zaradi storitve kaznivega dejanja veleizdaje. Gre za že drugo Cerarjevo tovrstno dejanje, saj v ZSi za veleizdajo štejemo tudi sprejetje kvot za t.i. begunce, v resnici pa ekonomske migrante.

Dne 8. 6. 2016 je ZSi na Ustavno sodišče RS naslovila vprašanje, ali je referendum o ratifikaciji mednarodnih pogodb resnično onemogočen.

Izhajamo iz dejstva, da je bil postopek spremembe 90. člena Ustave – izpeljan na protiustaven način, glavni koordinator tega početja pa je bil prav Miro Cerar. V tem postopku smo poskušali sodelovati, vendar o tej spremembi ni bilo ne široke javne razprave (enkratnega in enosmernega govorjenja v DZ ne štejemo kot razpravo), ne končne ljudske potrditve (referenduma). Še posebej je potrebno izpostaviti, da je sedanji 90. člen Ustave RS po našem prepričanju tujek v Ustavi kot celovitem in koherentnem vrhovnem državnem pravnem aktu.

Trenutna Ustava RS je tudi zaradi Cerarjeve vloge pri njenem spreminjanju v nasprotju sama s seboj. Nikakor ne moremo več govoriti o vladavini ljudstva (3. člen Ustave RS), saj je prav ljudstvo v popolnosti izključeno iz odločanja o pomembnih mednarodnih sporazumih, pa tudi o davkih in dajatvah. Gre torej za očitni fašizem in vzpostavitev suženjskega odnosa med vlado in državljani, kar je protiustavno in protizakonito.

Ustavno sodišče RS je dne 27. 7. 2016 sklenilo, da to vprašanje “ni pomembno ustavno-pravno vprašanje“. Pričakovali bi, da bi ob tako pomembnih in daljnosežnih odločitvah ustavni sodniki delovali v korist ljudstva – pa lahko zaenkrat le ugotovimo, da so očitno kupljeni od tujih, razvidno protislovenskih interesov.

Očitno so vzpostavljeni vsi pogoji za uporabo temeljnega pravnega instituta Slovenske ljudovlade – imenovanega kramola, do katerega imata slovensko ljudstvo in slovenski narod naravno, in neodtujljivo pravico. Državljani Republike Slovenije nismo dolžni spoštovati protiljudskih sporazumov, nasprotno, tovrstnemu početju smo se celo dolžni upreti !