CETA kot dokaz suspenza Ustave Republike Slovenije

Slovenske države Republike Slovenije danes ne bi bilo, če pred desetletji tedanji pisci Ustave ne bi že v njenem uvodu (preambuli) utemeljili njenega obstoja z zgodovinsko temeljno in trajno pravico slovenskega naroda do samoodločbe. Samoodločba je tista svoboda naroda, ki je neodtujljiva, je trajna in vedno čakajoča na svojo ponovno uporabo. Vsakič, ko je svoboda naroda ogrožena, se ima torej narod pravico ponovno vzpostaviti prav prek mehanike samo-odločanja naroda kot celote. Ko pritiski – ali bog-ne-daj okupacija – te ali one vrste prekoračijo vse mere, sme in mora slovenski narod povedati, da uveljavlja prav to temeljno pravico in dolžnost, ki mu je dana kot zgodovinska naloga in vsakokratna rešitev za prihodnost.

ustava_r_s

Izhajajoč iz tega temelja slovenske državnosti so pisci Ustave že v samem začetku, kjer se prvič delijo »oblastniška pooblastila«, jasno in nedvoumno povedali, da je Slovenija »demokratična« in da je »republika«. Prvo naj bi pomenilo vladavino ljudstva (pravilneje ljudovlado), drugo pa, da se vsa javna vprašanja (javne zadeve – »res publica«) obravnavajo v državni skupnosti.

In ker z leti določeni pojmi znajo zbledeti, so za vsak slučaj še v 3. člen Ustave zapisali način delitve oblasti v državi. Razmerja so bila jasno postavljena. Sto odstotkov oblasti v državi Republiki Sloveniji po določilu Ustave pripada ljudstvu. Ljudstvo predstavljajo vse državljanke in državljani z volilno pravico. Nikjer v Ustavi ni določila, ki bi komurkoli drugemu podeljevalo eno samo trohico oblasti, poleg ljudstvu.

Kako potem pridemo do situacije, da v zadnjih letih slovensko ljudstvo ni smelo in moglo odločati ne o:

  • zamenjavi Slovenskega Tolarja z Evrom, zaradi katerega imamo ves ta čas nekonkurenčno gospodarstvo;
  • potrditvi Lizbonske pogodbe, s katero je bila vsiljena nova, diktatorska EU;
  • sprejemu Republike Hrvaške v zvezo NATO, kljub njeni okupaciji naših zgodovinskih ozemelj;
  • sprejemu Republike Črne Gore v zvezo NATO, kljub dejstvu, da je bil njihov pristop izsiljen s kršitvijo temeljnih demokratičnih načel, torej brez referenduma;
  • in nenazadnje tudi ne o sporni mednarodni trgovinski pogodbi CETA?

Tudi na podlagi izkušenj okoli t.i. Brglezovih zakonov in predvsem odziva Ustavnega sodišča na korektno postavljena ustavno-pravna vprašanja v Zedinjeni Sloveniji trdimo, da ne slovenski narod, ne ljudstvo, kot ga določa Ustava, nista več dolžna spoštovati nobenega pravnega akta te države, saj je ta država postala ugrabljena in jo vodi klika uničevalcev državnosti in teptalcev Ustave.

sodnice in sodniki Ustavnega sodišča RS, katerim predstavlja skladnost Ustave RS nepomembno pravno vprašanje

Zaradi nas lahko Državni zbor glede sporazuma CETA potrdi sklenjeni dogovor Evropske Komisije in Sveta EU ter Kanade, ampak ta pravni akt za nas ni veljaven in nas kot ljudstva ne zavezuje. V kolikor bodo nastali nasproti Republiki Sloveniji kakršnikoli zahtevki, oziroma stroški za državni proračun, bomo za te vsote neposredno terjali vse odgovorne javne uslužbence, tudi tiste, ki so bili pasivni ali »niso nič vedeli«. Vrag je s CETO vzel šalo!

brglez_pahor_cerar

“sveta trojica” protiljudskih izdajalcev – Pahor, Cerar, Brglez in njihovi pomagači

Tudi volitve v Državni zbor so urejene na tak način, da imajo »stranke Sistema« privilegiran položaj nasproti vsem novim političnim gibanjem, oziroma so pragovi postavljeni tako, da jih je bilo do sedaj, v zadnjih 25-ih letih praktično nemogoče preskočiti. Navidezno je uspelo le tistim »novincem«, ki so bili kot marionete že postavljeni s strani Sistema (Janković, Bratušek, Virant, Cerar).

V Gibanju Zedinjena Slovenija zato to javno pismo naslavljamo predvsem volilkam in volilcem, slovenskemu ljudstvu. Prenehajte podpirati in upoštevati vse politične akterje, ki so odgovorni za uničenje 90. člena Ustave RS (seznam glasovanja). Pričnite sodelovati z Gibanjem Zedinjena Slovenija, ki je izkazano edina politična sila v državi, ki še brani ljudstvo pred uzurpatorji oblasti. Do naslednjih volitev in predvsem ob njihovi izvedbi bomo potrebovali vso vašo podporo, da bomo lahko ustavili sedanje procese uničevanja družbe in tudi vztrajne genocidne programe vseh, ki so v službi Sistema.