Volilni program Liste ZSi – Gibanje Zedinjena Slovenija na volitvah v Evropski parlament

1. Gibanje Zedinjena Slovenija se zavzema za sodobno Evropo svobodnih, neodvisnih in suverenih narodov in držav, v kateri bodo vse evropske države in narodi od Urala do Atlantika enakopravni.

To pomeni, da v Evropo nedvomno sodi tudi Rusija, brez katere o njej sploh ni mogoče govoriti. V takšno novo Evropo sodijo tudi enakopravni narodi in njihove države kot so Katalonija, Baskija, Korzika, Bretonija, Flandrija, Škotska, itd. Gre za dosledno spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, brez česar mednarodno sodelovanje na zdravih temeljih ni možno.

2. Varovali bomo interese slovenskega ljudstva in slovenskega naroda, ne pa interesov kakršnihkoli drugih elit, narodov ali držav.

Odločno nasprotujemo načrtnemu mešanju narodov, vsiljevanju multikulturne družbe in evropsko načrtovanim ter vodenim migracijam iz tretjih držav. Smo za drugačno Evropo od sedanje in še bolj od te, ki nam jo pripravljajo evropske, od ljudstva odtujene elite. EU kot Združene države Evrope po vzoru ZDA (talilnega lonca narodov, genocida in »multikukture«), so za nas nesprejemljive.

3. Slovenci smo zaradi Ustave Republike Slovenije dolžni takoj izstopiti iz EU zaradi načrtne kršitve temeljnih človekovih pravic (primer Katalonija), kot je to navedeno v njenem 3. a členu.

Dejansko imamo na voljo samo dve izbiri:

  • doseči korenite spremembe sedanjega delovanja EU, ki mora spoštovati temeljne človekove pravice in svoboščine ter se v skladu s temi tudi preoblikovati v novo zvezo enakopravnih držav in narodov. Republika Slovenija je nastala na podlagi trajne in neodtujljive pravice slovenskega naroda do samoodločbe, kar je jasno zapisano tako v preambuli, kot tudi v 3. členu Ustave Republike Slovenje. Kakršnakoli kršitev ali nepriznavanje enake pravice drugim narodom v EU, je za Republiko Slovenijo in njene prebivalce ter prebivalke nesprejemljivo, saj pomeni tudi napad na njen nastanek in obstoj;
  • pričeti s pripravami na program SLOVEN (Slovenija ven iz EU). Kot je razvidno iz primera Velike Britanije oz. Združenega kraljestva (BREXIT) gre za dolgotrajen in naporen postopek. Ne glede na to, je nujno, da se Slovenci na to pravočasno pripravimo in pričnemo uresničevati potrebne korake za njegovo realizacijo.

4. V ZSi smo za plodno mednarodno sodelovanje na političnem, varnostnem, okoljskem, finančnem, gospodarskem, pravnem in kulturnem področju.

Ob tem predstavlja naše »tržišče« ves planet Zemlja in ne samo države EU. Slovenci smo pomemben del človeštva, ki naseljuje naš planet in smo dolžni skrbeti za njegov razvoj in obstoj v skladu z zakonitostmi narave, katere neločljivi del smo.

5. Drugim narodom in državam v Evropi in na vsem planetu Zemlja bomo Slovenci predstavili lastno izvirno družbeno ureditev imenovano Slovenska ljudovlada – vladavina ljudstva, ki je že bila izpričana v zgodovini človeštva in se pomembno razlikuje od t. i. demokracije s kapitalistično usmerjenim gospodarstvom.

Največja razlika je v odsotnosti suženjstva (danes imenovanega delovna sila) in v odnosu do narave, pri čemer gre za sobivanje človeka, živali in rastlin – torej vse narave – ne pa za njeno brezobzirno izkoriščanje in uničevanje, čemur smo priča že stoletja.

Zedinjeni zmoremo vse!

Gibanje Zedinjena Slovenija

predsednik, Andrej Šiško