Na Koroškem se govori slovensko!

Zedinjena Slovenija sprejem osnutka nove koroške deželne ustave razume kot pričakovano nadaljevanje 60-letne proti-slovenske rodomorne/genocidne in raznarodovalne politike Republike Avstrije, oziroma njene dežele Koroške.

Obenem ZSi v celoti podpira izjavo Zveze domoljubnih društev Hervardi, ki jo je le-ta objavila, dne 15. 02. 2017, na svoji spletni strani pod naslovom Nepriznanje slovenščine – uradnega jezika avstrijske zvezne dežele Koroška – pomeni, da Avstrija kot država ne obstaja več.

Zahtevamo, da se uradni politični predstavniki Slovenije na tak osnutek nove koroške deželne ustave takoj ustrezno odzovejo. Kot ustrezen odziv bomo šteli samo dosledno izvedbo vseh treh spodaj zapisanih točk :
1. takojšnja notifikacija Državne pogodbe o ponovni vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije (DPA) s strani Republike Slovenije,
2. takojšnje obvestilo državam zaveznicam (ZDA, Francija, ZSSR/Ruska federacija in Velika Britanija) o tem, da bo Republika Slovenija v primeru potrditve takega osnutka koroške deželne ustave obstoj Republike Avstrije štela kot mednarodno-pravno nezavezujoč, vključno s sedaj veljavnimi državnimi mejami in
3. ultimat Republiki Avstriji, da takoj sprejme vse potrebne ukrepe za zaščito ogrožene avtohtone slovenske narodne manjšine v skladu z določbami ADP in sicer tako na Koroškem, kot tudi na Štajerskem.

Ob tem v Zedinjeni Sloveniji izražamo vso podporo Slovencem v Avstriji in jim obljubljamo, da bomo storili vse, da se njihov položaj znova prične krepiti.

Koroška je bila, je in bo ostala slovenska!

Osti jarej!

Zedinjena Slovenija
Predsednik
Andrej Šiško