Čas je da narod odloča v lastni državi
in skupaj uvedemo LJUDOVLADO.
Maribor

NOVICE

Andrej Šiško in njegovo Gibanje Zedinjena Slovenija zahtevata, da vsi Slovenci v Avstriji dobijo slovensko državljanstvo

Andrej Šiško in Gibanje Zedinjena Slovenija od pristojnih slovenskih organov zahtevata, da vsem koroškim, štajerskim in drugim Slovencem v Avstriji podelijo državljanstvo Republike Slovenije, enako kot je bilo to storjeno v primeru Koroške Slovenke Angelike Mlinar.

V skladu s 14. členom Ustave Republike Slovenije, v katerem piše, da smo pred zakonom vsi enaki, je treba tudi ostalim Slovencem v Avstriji podeliti slovensko državljanstvo. Primer Angelike Mlinar mora predstavljati samo vzorčni primer, kako je to moč narediti. To, da je Avstrija podprla dvojno državljanstvo v primeru Mlinarjeve, je Slovenija dolžna izkoristiti tudi v primeru ostalih Slovencev v Avstriji.

Da imajo Slovenci v Avstriji slovensko državljanstvo, je vsekakor v slovenskem nacionalnem interesu. Obenem je tudi v skladu z Ustavo Republike Slovenije, kjer je v 5. členu navedeno, da Republika Slovenija »skrbi za avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah ter pospešuje njihove stike z domovino«.

Vsi Slovenci v zamejstvu, so hkrati tudi pripadniki slovenskega naroda. Kot takšni imajo naravno, trajno in neodtujljivo pravico do samoodločbe. Z njeno uporabo se lahko svobodno odločijo, da jim pripada državljanstvo Republike Slovenije, ki je v skladu z Ustavo v samem svojem temelju država slovenskega naroda. Republika Avstrija, ki sama sebe označuje za demokratično državo, pa lahko to samoodločbo avstrijskih Slovencev samo sprejme in ravna enako, kot je ravnala v primeru Angelike Mlinar.

Gibanje Zedinjena Slovenija V Mariboru, 16. 12. 2019
predsednik
Andrej Šiško

IMAŠ ZANIMIVO IDEJO?Predlagaj
Postani član Zedinjene SlovenijeVčlani se
BledPtujPohorjeIzola
Zedinjena Slovenija
Miklavška ulica 26
2000 Maribor
Republika Slovenija
G: 070 409 993
e-pošta: info@zedinjenaslovenija.si
© 2022 Zedinjena Slovenija, Vse pravice pridržane