Čas je da narod odloča v lastni državi
in skupaj uvedemo LJUDOVLADO.
Maribor

NOVICE

Stališče predsednika ZSi do aretacije Puigdemonta

Včerajšnja aretacija katalonskega voditelja Puigdemonta, ki je izključno iz političnih razlogov moral zbežati iz Španije, potrjuje jasno izražena stališča Zedinjene Slovenije, da so v državah EU načrtno kršene temeljne človekove pravice. Voditelji držav EU se obnašajo skrajno diskriminatorno do lastnih ljudi, v EU pa nekritično sprejemajo begunce iz tretjih držav. Zaradi tega bi morala Republika Slovenija, na podlagi 3. a člena Ustave RS, takoj izstopiti iz EU.

Aretacija katalonskega voditelja Puigdemonta v Nemčiji, razgalja diskriminatorna dvojna merila politikov držav EU, ki brez pomislekov kršijo temeljne človekove pravice, kadar je to v skladu z njihovo politično usmeritvijo in agendo. Zaradi tega, bi morala Republika Slovenija na podlagi 3. a člena Ustave RS takoj izstopiti iz EU.

1. odstavek 3.a člena Ustave RS, se namreč glasi: »Slovenija lahko z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, prenese izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države, ter vstopi v obrambno zvezo z državami, ki temeljijo na spoštovanju teh vrednot.«

V konkretnem primeru EU ne spoštuje naravne, temeljne, trajne in neodtujljive pravice katalonskega naroda do samoodločbe, kar pomeni, da ne gre za mednarodno organizacijo, ki temelji na »spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države«. Poleg tega so Puigdemontu več kot očitno kršene njegove človekove pravice, vključno s pravico do drugačnega političnega stališča, česar pa mu Španija ne priznava in ne dovoli, marveč ga prav zaradi tega preganja. Da bi v svoje »kremplje« ujela katalonskega političnega nasprotnika, zlorablja tudi politična vodstva ostalih držav EU.

V nasprotju s polnimi usti prizadevanj za politične in ekonomske pravice migrantov oziroma kot jih sami raje napačno imenujejo beguncev iz arabskih, azijskih in afriških držav, se do dela evropskega prebivalstva – do domačinov torej – obnašajo povsem drugače. Posledično bi morala Republika Slovenija iz takšne mednarodne organizacije takoj izstopiti, sicer tudi naša država uradno podpira politično preganjanje in kršitev naravnih narodnih ter človekovih pravic.

V Zedinjeni Sloveniji imamo v svojem programu (v 3. točki programa) jasno navedeno: »Izstop iz Evropske unije zaradi načrtnega omejevanja osebne svobode, neenakopravnosti držav in kratenja narodnih pravic. Sodelovati želimo z vsemi državami sveta na enakopravnih in svobodnih temeljih.« To je moč razumeti tudi v 4. točki programa za DZ volitve 2018, enako, vendar bolj obrazloženo, pa bo predstavljeno tudi v daljši verziji volilnega programa za DZ volitve 2018, ki bo kmalu objavljena na spletni strani ZSi.

Volivci in volivke, ki so vas načrtno zavedli glede delovanja Evropske Unije, ponovno razmislite v kakšni zločinski združbi se Slovenija dejansko nahaja.

Andrej Šiško

Predsednik Gibanja Zedinjena Slovenija
IMAŠ ZANIMIVO IDEJO?Predlagaj
Postani član Zedinjene SlovenijeVčlani se
BledPtujPohorjeIzola
Zedinjena Slovenija
Miklavška ulica 26
2000 Maribor
Republika Slovenija
G: 070 409 993
e-pošta: info@zedinjenaslovenija.si
© 2021 Zedinjena Slovenija, Vse pravice pridržane