Čas je da narod odloča v lastni državi
in skupaj uvedemo LJUDOVLADO.
Maribor

NOVICE

Zakaj so predstavniki izvršilne oblasti v Sloveniji (Šarec, Poklukar, Cerar, Katičeva, Bobnarjeva) pravi fašisti?!

Zato, ker predstavljajo ravnanja predsednika vlade Marjana Šarca, ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, zunanjega ministra Mira Cerarja, pravosodne ministrice Andreje Katič in generalne direktorice policije Tatjane Bobnar res pravi fašizem!

Poglejmo zakaj?!

Politična stranka Gibanje Zedinjena Slovenija, katere izvoljeni predsednik sem, ima v 2. točki svojega političnega programa že od leta 2016 zapisano: »Varnost Republike Slovenije naj zagotavlja oborožena nevtralnost, prilagojena našim okoliščinam.« V nadaljevanju programa imamo še zapisano, da je treba: »ustanoviti Slovensko narodno vardo – SNV . V skladu s 4. točko tega programa je nujno tudi oblikovanje Deželnih vard. Država, ki nima lastne varnostne hrbtenice, nikoli ne more biti svobodna, suverena in neodvisna! Državljani države, ki ni sposobna sama zagotoviti njihove varnosti, nikoli ne morejo biti svobodni!«

Kljub temu, da sem leta 2017 nastopil kot kandidat za predsednika Republike Slovenije in sem v zvezi s tem izpolnil vse zakonske pogoje za kandidaturo, programa Zedinjene Slovenije nisem mogel nikjer javno predstaviti. Takrat sva bila z Marjanom Šarcem oba kandidata za predsednika, le da je on imel neprimerno boljše pogoje za javno predstavljanje. Kljub temu, da je sam vseskozi prisostvoval cenzuri, katere sem bil deležen jaz, ni storil ničesar proti temu. Niti enkrat ni javno protestiral proti temu, da vsi kandidati in kandidatke nismo imeli enakih pogojev in možnosti v volilni kampanji. Ko me niso spustili na »veliko soočenje predsedniških kandidatov na POP TV«, je obrnil oči vstran in zgolj molčal. To, da so takšne volitve neustavne in protizakonite, obenem pa tudi nesvobodne in nepoštene, ga ni niti najmanj zanimalo.

Enako se je zgodilo leta 2018, ko je Zedinjena Slovenija nastopila na državnozborskih volitvah. Takrat smo bili soočeni s še večjo cenzuro kot leta 2017. Večina volivk in volivcev še danes ne ve, da je Gibanje Zedinjena Slovenija politična stranka ustanovljena v skladu z veljavnim zakonom o političnih strankah in, da sem Andrej Šiško njen izvoljeni predsednik. Pogosto se celo zgodi, da na ulici k meni pristopijo ljudje in mi rečejo, zakaj ne ustanovimo politične stranke. Saj jo že imamo vse od leta 2014, jim odgovorim in potem me samo čudno gledajo. Nič jim ni jasno. Neizpodbitno dejstvo je, da na nobenih volitvah volivcem nismo mogli predstaviti svojega političnega programa, vključno z deželnimi vardami.

Zato sem se dne 1. 9. 2018 odločil za odmevno potezo. Štajersko vardo iz političnega programa Zedinjene Slovenije sem predstavil javnosti na poseben način, ki je pričakovano sprožil reakcijo. Šlo je za provokacijo, s katero sem vnaprej predvidel kaj se bo zgodilo. Njen namen je vseskozi bil slovenski javnosti predstaviti, kako pri nas delujejo politika, mediji, pravni, sodni ter varnostno-obrambni sistem. Reakcija vladajočih politikantov je bila res tipična – fašistična. 

Prav Marjan Šarec je bil prvi, ki me je javno obtožil nasilnega rušenja ustavne ureditve, in je obenem zahteval tudi ustrezne sankcije, torej kazni zoper mene. Seveda brez enega samega argumenta. Hkrati je s tem sam kršil ustavo RS in je torej z vidika moči ter predsednika vlade deloval protiustavno. Po naši Ustavi imamo namreč ločene tri veje oblasti, ki je v rokah ljudstva: izvršilna oblast – to je Šarčeva vlada, zakonodajna oblast – to so poslanci in sodna oblast – sodniki, morajo biti ločene in med seboj neodvisne. Šarec je dokazal, da temu ni tako in da sodna veja oblasti sledi navodilu izvršilne veje oblasti. To je protiustavno delovanje ali drugače rečeno, to je fašizem! Enake izjave so sledile iz ust Mira Cerarja, Vesne Gyorkos Žnidar, Boruta Pahorja in ostalih, ki so slovenskemu ljudstvu in slovenskemu narodu ukradli državo. Pravosodna ministrica Andreja Katič je letos s svojo izjavo dokazala, da je res tako, saj je javno potrdila, »da so me že sankcionirali«. Oni in med temi onimi je tudi ona sama! Tega seveda ne bi smela, saj ni del sodne veje oblasti, a njena izjava v prvi osebi možine jasno dokazuje prav to. Tudi to je fašizem!

Ponovno odgovorno in javno izjavljam, da nisem nikoli in nikjer nikogar pozival, hujskal ali ščuval k nasilni spremembi ustavne ureditve oziroma k nasilnemu strmoglavljenju najvišjih državnih predstavnikov, kot so si izmislili našteti fašisti.

Ravno obratno! Javno sem pozival k obrambi obstoječe ustavne ureditve – vladavine ljudstva ali pravilno slovensko – ljudovlade. To imamo zapisano v prvih treh členih Ustave Republike Slovenije. Želel sem samo to, da se naša Ustava dejansko spoštuje in izvaja, ne pa, da bi jo nasilno rušili. Nikoli se nisem nikjer zavzemal za nobeno drugo ustavno ureditev – ne za monarhijo, ne za diktaturo, ne za cesarstvo, skratka za nobeno drugo ustavno ureditev kot je ljudovlada – prava oblast ljudstva. Je pa res, da so to našo ustavno ureditev že zrušili našteti fašisti! Pri tem sploh ne gre za verbalno dejanje, marveč za de facto izvršena dejstva.

Fašisti so se našega dogodka v Janhovi lansko leto hudo prestrašili. Zakaj že?! Zakaj bi se kdorkoli moral bati svojega lastnega naroda, svojega lastnega ljudstva, če ni zagrešil ničesar proti njemu? Seveda pa se ga boji tisti, ki nad lastnim narodom izvaja rodomor ali genocid, kar je obenem najhujše dejanje zoper človeštvo. In sleherno ljudstvo ima vse pravice, da se takšnemu početju zoperstavi, rodomornike pa ustrezno kaznuje, saj za genocid ni zastaranja! To velja tudi za naša slovensko ljudstvo in slovenski narod!

Da bi to preprečili, so fašisti zaprli mene. Šest mesecev in dvajset dni sem preživel v priporu – sam v majhni sobici. Mislili so, da me bodo tako prestrašili in zlomili. S tem, ko so zaprli mene, so hoteli tudi prestrašiti ostale državljanke in državljane, da se ne bi še kdo zoperstavil njihovemu fašizmu.

Ko sem naposled vnovič zagledal svobodo, sem z ljudmi, ki so me podpirali že, ko sem bil v zaporu, znova oživil najprej Štajersko vardo, nato pa še ostale varde: Krajnsko vardo, Primorsko vardo, Koroško vardo in Prekmursko vardo. Vse v skladu s političnim programom Gibanja Zedinjena Slovenija. Česar prej nisem mogel javnosti predstaviti kot politični program, saj sem bil cenzuriran, sem preprosto naredil. In danes so civilne iniciative – Prostovoljna obrambna skupnost svobodnih ljudi dežele Štajerske, Krajnske in drugih slovenskih zgodovinskih dežel – preprosto dejstvo. De facto obstajajo in delujejo!

Varde seveda niso nobena strankarska vojska ali milica niti paravojska. Vardi se lahko pridruži kdorkoli želi. Pri tem je nepomembno ali je član katerekoli politične stranke ali ne. Vsak je dobrodošel, ki želi pomagati pri varovanju človeških življenj in premoženja v naši državi!

Do danes smo pripadniki vard imeli že najmanj devet taborov in večjih operacij, ob tem pa vsaj še enkrat toliko manjših akcij. V vsem tem obdobju nismo storili nobenega kaznivega dejanja, niti prekrška, kar sta več krat potrdila tako policija kot državno tožilstvo. A vseeno hočejo preprečiti naše delovanje. Kdo? Ja isti fašisti!

Sklicali so zasedanje Sveta za nacionalno varnost, kot so ga sami poimenovali, čeprav tam sploh ni bilo vseh, ki bi na sestanku morali biti. Prevarant Miro Cerar je ljudem lagal in jih zavajal z naslednjimi besedami: »Ne morejo ljudje vzeti orožja v roke ali pa kakorkoli sami nasilno skrbeti za varnost ali pa za uveljavljanje nekih pravic.« Kdo pa je vzel orožje v roke in kdo je karkoli storil nasilno?! Nihče! Torej so isti gospodje in gospe spet zlorabili Ustavo RS in zakone. In sedaj nameravajo sprejeti nekakšne novele zakonov s katerimi bi onemogočili naše delovanje oziroma bi zoper nas uvedli drastične denarne kazni. Menda celo do 5.000 € na vsakega varda. Kaj je potem fašizem, če ni prav to fašizem? Kljub temu, da nismo naredili ničesar proti zakonu, hočejo sprejeti takšne nove zakone, s katerimi bi preprečili naše delovanje. Gre za omejevanje delovanja lastnih državljanov in državljank ter za kršenje njihovih temeljnih človekovih pravic, kljub temu, da ti po besedah policije in državnega tožilstva niso storili ničesar nezakonitega. Zato hoče izvršilna veja oblasti, preko zakonodajne veje oblasti, sprejeti zakone po katerih nas bo sodna veja oblasti lahko sankcionirala. Kam nas vse to vodi? Ljudje, vprašajte se to, dokler je še čas. In potem ukrepajte proti temu. Skupaj moramo ukrepati proti temu, dokler še lahko! Fašizem in genocid nad nami moramo zaustaviti! Do tega imamo vso pravico in tudi dolžnost!

Lažejo, da smo si varde prilastile policijska pooblastila! Nikoli in nikjer! Nikoli se nismo lažno izdajali niti za policijo, niti za vojsko, saj to nismo. Niti to ne želimo biti! Mi smo vardi in nič drugega! Varda pa ne pomeni samo stražiti, marveč tudi varovati, braniti, čuvati, paziti, ogledovati si, opazovati, …

Kdo ne loči med nami in policisti ali vojaki Slovenske vojske?! Saj nimamo enakih uniform kot oni, niti nimamo enakih oznak. Sploh nimamo oznak Republike Slovenije, ker jih kot nedržavna organizacija ne smemo imeti. Imamo pa oznake pripadnosti slovenskemu narodu. Tega pa nam nihče ne more vzeti! Sramota je, da naši ljudje ne vedo. Ne vedo niti tega, da imamo tudi slovensko narodno zastavo, kar je zapisano v Ustavi RS in v Zakonu o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi. Zato pa je v naši državi tako, kot je. Katastrofalno! Smo država z najmanj izoblikovano narodno in državljansko zavestjo v Evropi, če ne celo na svetu! Zato pa našo državo obvladujejo fašisti!

Že, ko so me prvič priprli meseca kimavca 2018, sem pred preiskovalnim sodnikom povedal, kaj si želimo. Da bi bile varde vključene v varnostno-obrambni sistem Republike Slovenje, podobno kot je bila včasih Teritorialna obramba. Povedal sem, da si želimo sodelovanja s policijo in vojsko. To sem ponavljal vse leto 2019, a me tisti, ki so dandanes ukradli našo državo in delujejo proti ljudstvu in naši ustavni ureditvi nočejo slišati.

Imamo zakon, ki govori o varnostnem samoorganiziranju prebivalcev. Gre za Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol). Ta v 2. členu določa, da: »Za uspešno zagotavljanje notranje varnosti policija sodeluje z drugimi subjekti, ki prispevajo k zagotavljanju nacionalne varnosti Republike Slovenije.« V istem zakonu je tudi 35. člen, ki govori: »Policijske uprave in območne policijske postaje sodelujejo tudi s civilno družbo katere dejavnost je usmerjena k zagotavljanju večje varnosti oziroma k spodbujanju varnostnega samoorganiziranja prebivalcev, ter jim v okviru svojih pristojnosti in možnosti nudijo pomoč.« 

Kaj pa mi počenjamo drugega?!

V 36. členu tega zakona je navedeno, da: »Policija sodeluje z drugimi organizacijami zaradi zagotavljanja večje varnosti.«, in še, da: »Zaradi uresničevanja ciljev iz prejšnjega odstavka sme policija sklepati sporazume o sodelovanju.«

Zakaj policija ne deluje v skladu z zakonom, ki je sprejet prav zaradi same policije in ureja njeno organiziranost ter delo?! Zakaj izvršilna oblast na čelu z Marjanom Šarcem ne spoštuje Ustave RS in zakona o policiji? Zakaj minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar noče sklicati sestanka s predstavniki Štajerske in drugih ustanovljenih vard? Zakaj zunanji minister Miro Cerar laže, da varde uporabljamo orožje, čeprav ga ne? Zakaj generalna direktorica policije Tatjana Bobnar daje politične izjave, namesto, da bi ona sama in celotna policija delovala v skladu z zakonom in Ustavo RS? Kako je mogoče, da generalna direktorica policije v Republiki Sloveniji izjavlja, da ima policija »ničelno toleranco do delovanja kakršnihkoli civilnih iniciativ in t.i. Štajerskih vard«? 

In zakaj namesto, da bi spoštovali obstoječo Ustavo in zakone, vsi skupaj nameravajo napisati in sprejeti nove zakone, ki bi onemogočili delovanje vard?

Zakaj to počnejo, naj pojasnijo oni, dejstvo pa je, da je to kar počnejo pravi fašizem! In zakaj vsega tega ni mogoče ljudem pojasniti na televiziji Slovenija, ki je dolžna opravljati javno službo na področju televizijske dejavnosti, z namenom zagotavljanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljank in državljanov Republike Slovenije, kot je določeno v Zakonu o radioteleviziji Slovenija. Zato, ker so uredniki na RTV Slovenija podvrženi strogi cenzuri, ki jo nad njimi izvajajo že omenjeni fašisti! Zato za Štajersko vardo in druge varde na TV Slovenija ni prostora, čeprav tematika zanima izjemno veliko število državljanov in državljank Slovenije! Vse to kljub temu, da moramo vsi plačevati naročnino za to isto TV Slovenija! Sramota in spet fašizem!

Fašisti o katerih je že vseskozi govora, kršijo Ustavo Republike Slovenije, in sicer poleg ostalih tudi njen 15. člen, ki se glasi: »Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi ustave«.

Šarčevi fašisti poleg 1., 2., in 3. člena kršijo tudi naslednje člene Ustave Republike Slovenije:
34. člen: Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. Poudarjam varnosti! Ljudje ob meji pa se pogosto ne počutijo varne in dejansko tudi nimajo zagotovljene varnosti!
39. člen: Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja. Kaj res? Zakaj potem ljudem na TV Slovenija ne morem pojasniti zakaj so varde pomembne in kaj je njihov namen?!
42. člen: Zagotovljena je pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj. Vsakdo ima pravico, da se svobodno združuje z drugimi. Zakaj potem hočejo zakonsko omejevati gibanje našim vardam?!
44. člen: Vsak državljan, ima pravico da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev. Kako pa lahko državljani neposredno sodelujemo pri upravljanju javnih zadev?
123. člen: (dolžnost sodelovanja pri obrambi države)
Obramba države je za državljane obvezna v mejah in na način, ki ga določa zakon.
Državljanom, ki zaradi svojih religioznih, filozofskih ali humanitarnih nazorov niso pripravljeni sodelovati pri opravljanju vojaških obveznosti, je treba omogočiti, da sodelujejo pri obrambi države na drug način. Natančno to želimo pripadniki vseh vard –sodelovati pri obrambi države na drug način, saj zaradi svojih filozofskih nazorov nismo pripravljeni biti profesionalni vojaki. Želimo pa v skladu z našo Ustavo sodelovati pri obrambi naše države!

Šarčevi fašisti poleg Ustave RS kršijo tudi določbe Splošne deklaracije človekovih pravic OZN iz leta 1948 in sicer:
1. člen: Vsi ljudje se rodijo svobodni ter imajo enako dostojanstvo in pravice. Dana sta jim razum in vest, in bi morali drug z drugim ravnati v duhu bratstva.
2. člen: Vsakdo je upravičen do uživanja vseh pravic in svoboščin, zapisanih v tej deklaraciji, brez vsakršnega razlikovanja, zlasti glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politični ali drugi nazor, narodno ali družbeno poreklo, premoženje, rojstvo ali katerokoli drugo okoliščino …
3. člen: Vsakdo ima pravico do življenja, prostosti in osebne varnosti.
19. člen: Vsakdo ima pravico do svobode mnenja in izražanja; ta pravica vključuje svobodo imeti mnenje brez vmešavanja ter svobodo iskati, sprejemati in širiti informacije in ideje na kakršenkoli način in ne glede na meje.
20. člen: 1. Vsakdo ima pravico do svobode mirnega zbiranja in združevanja. 2. Nikogar se ne sme prisiliti k članstvu v kateremkoli združenju.
21. člen: 1. Vsakdo ima pravico sodelovati pri upravljanju svoje države neposredno ali po svobodno izbranih predstavnikih. 2. Vsakdo ima pravico do enakega dostopa do javnih služb v svoji državi. 3. Volja ljudstva je temelj javne oblasti; ta volja se izraža na rednih in poštenih volitvah ob splošni in enaki volilni pravici ter s tajnim glasovanjem ali po drugem enakovrednem postopku svobodnega glasovanja.
25. člen: 1. Vsakdo ima pravico do življenjske ravni, ki njemu in njegovi družini omogoča zdravje in blaginjo, vključno s hrano, obleko, bivališčem, zdravstveno oskrbo in potrebnimi socialnimi storitvami ter pravico do varnosti v primeru brezposelnosti, bolezni, invalidnosti, vdovstva, starosti ali druge nezmožnosti pridobivanja sredstev za preživljanje zaradi okoliščin, neodvisnih od njegove volje. 2. Materinstvo in otroštvo sta upravičena do posebne skrbi in pomoči. Vsi otroci, rojeni v zakonski zvezi ali zunaj nje, uživajo enako socialno varstvo.
28. člen: Vsakdo je upravičen do družbenega in mednarodnega reda, v katerem se lahko v polni meri uresničujejo pravice in svoboščine, določene v tej deklaraciji.
29. člen: 1. Vsakdo ima dolžnosti do skupnosti, kajti samo v njej je mogoč svoboden in poln razvoj njegove osebnosti. 2. Pri uresničevanju pravic in svoboščin za vsakogar veljajo samo omejitve, ki so določene z zakonom in katerih izključni namen je zagotoviti ustrezno priznanje in spoštovanje pravic in svoboščin drugih ter zadostiti upravičenim zahtevam morale, javnega reda in splošne blaginje v demokratični družbi. 3. Teh pravic in svoboščin se v nobenem primeru ne sme uresničevati v nasprotju s cilji in načeli Organizacije združenih narodov.

Aktivni, ozaveščeni državljani in državljanke morajo vedeti in poznati svoje pravice in dolžnosti. Tisti, ki upravljajo državo – izvršilna veja oblasti – v obdobju med dvema poštenima in svobodnima volitvama, pa ne smejo delovati proti interesom lastnega ljudstva! V kolikor tega ne upoštevajo ali celo kljub opozorilom delujejo proti lastnim državljanom in državljankam, je to FAŠIZEM!

Vi – ljudje, državljani in državljanke, pa razmislite ali boste še naprej držali roke križem in dopuščali, da se v naši, vaši državi, neovirano širijo fašizem, cenzura in teror nad lastnim ljudstvom! Imamo možnost in priložnost, da to zaustavimo in zavržemo, fašiste pa odstranimo s funkcij v skladu z našo Ustavo in zakoni! To sploh ni tako težko, kot se vam zdi. Samo preseči moramo umetno vsiljene delitve na leve in desne. Namesto tega stopimo skupaj, se povežimo in se zedinimo. Ne pozabite – ZEDINJENI ZMOREMO VSE, OD ZMAGE DO ZMAGE – NAPREJ in OSTI JAREJ!

V Mariboru, 18. 12. 2019
IMAŠ ZANIMIVO IDEJO?Predlagaj
Postani član Zedinjene SlovenijeVčlani se
BledPtujPohorjeIzola
Zedinjena Slovenija
Miklavška ulica 26
2000 Maribor
Republika Slovenija
G: 070 409 993
e-pošta: info@zedinjenaslovenija.si
© 2022 Zedinjena Slovenija, Vse pravice pridržane