Grafična podoba ZSi

Veljavni znak ZSi

Spodnji znak ZSi je bil sprejet s sklepom Predsedstva ZSi, dne 10. 10. 2016 in je zamenjal prvi znak ZSi.

Znak gibanja sestavlja slika izvirne podobe Knežjega kamna, na katerega je postavljena lipova veja s tremi lipovimi listi in tremi lipovimi cvetovi. Knežji kamen in lipova veja oba predstavljata zgodovinski znamenji slovenskega naroda in tisočletne slovenske državnosti ter izvirne Slovenske ljudovlade. Desno od obeh zgodovinskih znamenj so upodobljene črke iz kratice stranke – ZSi. Zgornji del črk je nebeško modre barve (Pantone 306C/RGB:01-182-227), spodnji del pa zelene barve (Pantone 362C/RGB:89-171-60). Pod kratico je z enako nebeško modro barvo (Pantone 306C/RGB:01-182-227) in v fontu, ki je bil izdelan po naročilu, napisano ime: Zedinjena Slovenija.

 

Prvi znak ZSi

Spodnji znak ZSi je bil v veljavi od ustanovitve Zedinjene Slovenije, meseca rožnika 2014, do spremembe znaka, ki je bil sprejet s sklepom Predsedstva ZSi, dne 10. 10. 2016.

Opis prvega znaka ZSi

Znak gibanja sestavlja slika izvirne podobe Knežjega kamna, postavljenega na stiliziran zelen lipov list (Pantone 361U/RGB: 77-170-80), ki oba skupaj predstavljata zgodovinski znamenji slovenskega naroda in tisočletne slovenske državnosti ter izvirne Slovenske ljudovlade. Levo od obeh znamenj so upodobljene črke iz kratice stranke – ZSi v pisavi Arial Black. Črke so obrobljene s tanko temno modro linijo (Pantone 293C/RGB:0-61-165) in so nebeško modre barve (Pantone 306C/RGB:0-181-226). Pod kratico in znakom je z enako nebeško modro barvo (Pantone 306C/RGB:0-181-226) in v enaki pisavi napisano ime: Zedinjena Slovenija.

logo_zsi-mali