Knežji kamen

knezji_kamen

Knežji kamen kot znamenje predstavlja starodavno slovensko istovetnost, predvsem pa državnost in hkrati z njo tudi samobitnost ter izvorno politično kulturo Slovensko ljudovlado. Obenem predstavlja simbolično središče slovenskega ljudovladnega obreda, ki je brez primere v svetovnem merilu. Gre za znamenje pogodbene in izvršne oblasti ljudstva kot vladarja in v tem oziru nima primerjave z običajnimi prestoli pri drugih narodih. Na podlagi slovenskega ustoličevanja karantanskih vojvodov in knezov se je utrdila in razvila pogodbena teorija o prenosu pravice vladanja iz ljudstva na vladarja, čigar dejanja so posledično zmeraj odgovorna ljudstvu, ki ga je postavilo na ta položaj. To isto ljudstvo ima vselej pravico, da izvoljenega vladarja odstavi in zamenja, v kolikor njegova dejanja niso v skladu z voljo in interesi tega ljudstva. V primeru, da se izvoljeni vladar temu upira in je v ta namen celo pripravljen uporabiti silo, ima ljudstvo vselej na voljo naravno in neodtujljivo pravico do kramole – upora, s katerim lahko samodržca (tirana) odstrani z njegovega položaja. Ta družbeno-politični sistem se je imenoval Slovenska ljudovlada. Tudi na podlagi poznavanja karantanskega Ustoličevanja in osnov Slovenske ljudovlade je nastala ameriška ustava, ki jo ima ves svet za izredno napredno glede na čas njenega nastanka. Slovenci pa smo že najmanj tisoč let pred njo ne samo poznali teorijo o prenosu oblasti z ljudstva na vladarja, temveč smo jo dosledno tudi izvajali. Očitno pa je bila za tiste čase preveč napredna in smo tudi zaradi tega bili izpostavljeni hudim pritiskom bistveno manj družbeno razvitih, vendar pa vojaško agresivnejših ljudstev, ki so nam uspeli uničiti naš družbeni sistem in vsiliti fevdalizem.

Ustoličevanje karantanskih vladarjev in kasnejših koroških vojvodov na Knežjem kamnu prvotno izhaja še iz predkrščanskega časa, čeprav nam o tem viri ne poročajo. Najbrž je  Ustoličevanje takrat potekalo na kakšnem drugem kamnu ali skali. Na slovenski staroverski izvor samega obreda kažejo številne njegove sestavine, kot so trikratna objezda, prisotnost marogastega črno-belega bika in konja, pitje žive vode iz klobuka ter kresovanje. Kasneje so bile v obred vključene sestavine krščanstva, njegovi predkrščanski elementi pa so se kljub temu ohranili.

ustolicevanje1

Knežji kamen je po svojem izvoru glavič rimskega stebra iz ruševin noriškega mesta Virunum, in je prvotno stal v bližini karantanskega središča, Krnskega gradu. Ostanki oziroma izkopanine Virunuma so zelo slabo označene, vendar jih je mogoče videti na levi strani glavne ceste, ki vodi od Celovca proti Št. Vidu. Znamenje slovenske samobitnosti, starožitnosti in slovenske državnosti – Knežji kamen, se je pozneje nahajalo na Gosposvetskem polju, s starim imenom Svatne med Glanekom in Gospo sveto. Kasneje so ga Avstrijci od tam odstranili in ga najprej prenesli v Deželni muzej v Celovcu, od tam pa so ga v 21. stoletju prestavili v Koroško deželno hišo in nazadnje v Dvorano grbov deželnega dvorca.

Knežji kamen predstavlja znamenje boga, ki izhaja iz staroverskega izročila Slovencev, hkrati pa ni bil v nasprotju niti s krščansko vero in zato se je kot takšen ohranil še nekaj stoletij po prihodu krščanstva med Slovence. Sleherni vladar karantanskih Slovencev se je bil dolžan ustoličiti na Knežjem kamnu in simbolično sprejeti oblast iz rok slovenskega ljudstva. Obred pri katerem na Knežjem kamnu sedi kmet ustoličevalec, ki v slovenskem jeziku sprejema in sprašuje novega vojvodo v imenu ljudstva – deželanov, je pritegnil pozornost francoskega pravnika Jeana Bodina, ki je prvi razvil teorijo o politični vrhovnosti ljudstva in jo objavil v svoji knjigi Les Six Livres de la Republique, ki je izšla v Parizu leta 1576. V njej je zapisal, da slovenski karantanski obred Ustoličevanja nima para na vsem svetu.

bodin_de_la_republique

Natančno dvesto let po Bodinovi Ljudovladi, je leta 1776  Thomas Jefferson napisal Deklaracijo o neodvisnosti (Declaration of Independence), ki je postala temeljna listina neodvisnosti Združenih držav Amerike in splošnih človekovih pravic. Listina razglaša, da so vsi ljudje enaki in imajo enake pravice, vlada pa je v službi ljudi, ne njihov vladar – tiran. Jefferson je v svoji Deklaraciji pravzaprav zapisal le to, česar so se nekaj sto let prej že dobro zavedali naši slovenski predniki v Karantaniji, ko so sami izvolili svojega voditelja – vladarja, ki je ob ustoličenju prisegel njim in ne oni njemu, kot je bilo takrat v navadi drugod po Evropi. Da je Thomas Jefferson “očitno videl v pradavnem ustoličevanju karantanskega vojvoda pravno osnovo in potrditev kontraktualne teorije, na kateri je utemeljil zahtevo po neodvisnosti Združenih držav«, je znanstveno dokazal profesor dr. Josip Felicijan. Odkril je Jeffersonov primerek izvoda knjige Jeana Bodina in našel inicialke imena avtorja Deklaracije prav na strani, ki govori o slovenskem karantanskem Ustoličevanju.

spomenik_ustolicevanje

Zadnji ki je bil ustoličen na tradicionalni način je bil nadvojvod Ernest Železni leta 1414. Čeprav je oblast že pred tem postala dedna in ne več ljudovladna (izbrana od ljudstva), kar je nedvomno precejšen korak nazaj, pa je slovensko ljudstvo še vedno vztrajalo pri svojem starodavnem izročilu podelitve oblasti novemu vladarju. Zato je sin Ernesta Železnega, cesar Friderik III., leta 1443 prosil koroške deželne stanove, da so mu spregledali preobleko v kmeta, ki se mu kot cesarju ni več zdela primerna. Deželni stanovi so mu ugodili in nato je sprejel njihov poklon ter zaprisegel, da hoče spoštovati pravice slovenske dežele in ljudstva. Šele s tem dejanjem je dokončno prejel izvršno oblast. Tako so, čeprav ne več na Knežjem kamnu, storili tudi drugi vladarji za njim, ali osebno, ali pa po svojih zakonitih zastopnikih, vse do cesarja Karla VI., leta 1728.