Lipa

Znak Gibanja Zedinjena Slovenija sestavljata dve slovenski zgodovinski narodni znamenji. Lipov list in Knežji kamen. Obe znamenji imata za zgodovino Slovencev poseben pomen.

Lipa in lipov list

V duhovni simboliki Slovencev izstopa lipa kot mistično drevo življenja, drevo zdravja, sodno drevo, drevo zmage, drevo rodovitnosti in kot družabno ali plesno drevo.

Lipa je bila sveto slovensko drevo že davno pred krščanstvom, to svoje mesto pa je ohranila tudi med njim. S svojo mogočnostjo kaže od zemlje na nebo in s svojo starostjo spominja na čas, kar pomeni na večnost.

Pod marsikatero lipo so stali vodnjak, kamnita miza, ali pa sedeži za vaške starešine oziroma slovensko dvanajstijo. Lipa ima zato pomembno mesto v slovenski ljudski pesmi, pa tudi med slovenskimi miti in legendami. Pod lipo so se stoletja dolgo shajali tako vaški, kot gorski zbori ali veče. Od nekdaj je bila središče vaškega družabnega življenja. Pod njo se je pravica že v davnih predkrščanskih časih delila v imenu nadnaravnega, starobožjega.

Po prevzemu krščanstva so se stare navade prilagodile novi veri in se nekoliko spremenjene nadaljevale naprej. Pri razsojanju in odločanju o skupnih zadevah so slovenskemu županu pod lipo stali ob strani člani dvanajstije, ali vaški starešine, kot je določala prastara slovenska navada v virih imenovana tudi »consuetudo Sclavorum«, po naše – Slovenska navada.

Zbori in pravde pod lipo so bili sestavni del starega državnega prava slovenske Karantanije, ki ga tudi sami zgodovinski viri nazivajo »institutio Sclavenica« oziroma Slovenska pravda, danes slovensko pravo. Imeli so izrazit značaj slovenskega ljudskega prava. Še v srednjem veku ni bilo po slovenskih krajih nobene cerkve, nobenega gradu, vasi, trga in mesta brez lipe, kar povsem ustreza dejstvu, da je lipa Slovencem sveto drevo. Vseskozi je bila deležna visokega spoštovanja vseh narodnih slojev, ne le pri kmetstvu, temveč tudi pri plemstvu in meščanstvu.

Znameniti zbori – veče pod lipo so se med Slovenci najdlje ohranili v Beneški Sloveniji, ki je več stoletij sodila pod Beneško republiko. Kot poročajo zgodovinski viri je Beneška Slovenija imela svojo popolno samoupravo in je bila neke vrste državica v državi. Z odlokom beneškega Senata z dne 2. malega travna/aprila 1788 se naravnost imenuje Beneška Slovenija: »come una nazione diversa e separata dal Friuli si governava da se« — Slovenija si je, kot različna in od Furlanije ločena nacija, namreč vladala sama.

Lipa je obenem tudi simbolično drevo ljudskega veselja. Vrhunec družabnosti predstavlja ples pod lipo. Ob veselem razpoloženju vaške srenje je lipa torej tudi veljala za plesno drevo. Nekoč je imel ples pod lipo celo obredni značaj. Najlepše je ohranjen starodavni običaj na Koroškem, kjer ga imenujejo “rej pod lipo” ali tudi “visoki rej”. To je izredno stara oblika plesa, ki je nekoč pravzaprav pomenil obred uvajanja mladih v družbo odraslih. K reju pod lipo sodi še en stari slovenski običaj, “štehvanje”.

Lipovi listi v srednjeveških grbih simbolizirajo božji značaj oblasti. Posebej značilni so lipovi listi v dragotinah grbov velikašev in rodbin s področja starodavne Slovenije in njenega dela – Karantanije. Slovenski klobuk z lipovimi listi visečimi od krajcev je prisoten na pečatu Henrika Goriško-tirolskega (1303), sina koroškega vojvoda, klobuk okrašen z lipovimi listi pa ima v dragotini svojega grba tudi maršal Koroške leta 1317. Perjanica z lipovimi listi se prav tako nahaja v dragotini grba štajerskega maršala Hartnida iz leta 1278. Od leta 1363 so v grbu vojvodine Koroške bizonovi rogovi ter lipovi listi na palicah, ki izhajajo vodoravno iz rogov. Na desni strani so lipovi listi črni, na levi pa so rdeči.

Lipovi listi so predstavljali kasneje, v 19. in v 20. stoletju, tipično znamenje slovenstva in so jih uporabljala razna slovenska društva in politične organizacije. V obdobju Socialistične Republike Slovenije, so bili lipovi listi sestavni del grba SRS. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil lipov list osrednje znamenje prebuditvene akcije “Slovenija moja dežela” in slovenske pomladi nasploh ter je tako najtesneje povezan s slovensko osamosvojitvijo in vzpostavitvijo neodvisne države Slovenije.

Več o lipi lahko preberete na Lipa in  na Hervardi.