Organi ZSi

Organi ZSi so:

a) Lokalni odbori,
b) Zbor članov,
c) Veča,
č) Predsedstvo, ki ga sestavljajo trije člani: predsednik/ca ZSi, sopredsednik/ca ZSi in predsednik/ca Sveta ZSi
d) Predsednik,
e) Sopredsednik,
f) Svet,
g) Nadzorni odbor,
h) Disciplinski odbor