a) Lokalni odbori
b) Zbor članov
c) Veča
č) Predsedstvo, ki ga sestavljajo trije člani: predsednik/ca ZSi,sopredsednik/ca ZSi in predsednik/ca Sveta ZSi
d) Predsednik
e) Sopredsednik
f) Svet
g) Nadzorni odbor
h) Disciplinski odbor