Organi ZSi so:

  • Lokalni odbori
  • Zbor članov
  • Veča
  • Predsedstvo, ki ga sestavljajo trije člani: predsednik/ca ZSi, sopredsednik/ca ZSi in predsednik/ca Sveta ZSi
  • Predsednik
  • Sopredsednik
  • Svet
  • Nadzorni odbor
  • Disciplinski odbor