Kratki program

Program Gibanja Zedinjena Slovenija (kratki)

 1. Sprejetje novega družbenega dogovora – Ustave Republike Slovenije, ki bo sprejeta na referendumu in bo zaščitila slovensko ljudstvo in narod ter povečala vlogo državljanov pri odločanju o družbenih zadevah.
 2. Izstop iz vojaške zveze NATO na podlagi doslednega spoštovanja 3.a člena sedaj veljavne Ustave Republike Slovenije. Varnost Republike Slovenije naj zagotavlja oborožena nevtralnost, prilagojena našim okoliščinam.
 3. Izstop iz Evropske unije zaradi načrtnega omejevanja osebne svobode, neenakopravnosti držav in kratenja narodnih pravic. Sodelovati želimo z vsemi državami sveta na enakopravnih in svobodnih temeljih.
 4. Vzpostavitev izvirne Slovenske ljudovlade, ki temelji na suverenosti posameznikov in ljudstva ter vzpostavitev zveze starodavnih zgodovinskih slovenskih dežel. 
 5. Revizija celotnega lastninjenja družbenega premoženja, od leta 1990 do danes in njegova vrnitev pravim lastnikom.
 6. Politična lustracija odgovornih za današnje stanje v vseh vejah oblasti – zakonodajni, izvršilni in sodni.
 7. Odprava evra in posledično ponovna uvedba lastne slovenske valute. Rešitev javnega dolga Republike Slovenije.
 8. Zagotovitev 100 % samooskrbe državljanov Republike Slovenije s hrano in prepoved vseh kemičnih substanc v kmetijstvu, ki uničujejo zdravje državljanov ter bivalno okolje.   
 9. Utrditev zdravih domačih življenjskih vzorcev in sožitje z naravo ter vzpostavitev zdrave države, javne uprave, zdravstva in gospodarstva, kjer bosta v ospredju tako zdravje državljanov, kot tudi zdravje okolja (ekosistema) v katerem živimo.
 10. Vzpostavitev delovanja socialne države, ki bo pravično skrbela za socialno ogrožene množice državljanov in jim zagotavljala pogoje za življenje, napredek, razvoj ter pokoj.
 11. Vzpostavitev pravne države, v kateri bodo veljali Ustava in zakoni, ki bodo napisani v dobrobit državljanom in ne zgolj v njihovo omejevanje.
 12. Vzpostavitev družbe svobodnih ljudi s koreninami v preteklosti, z rastjo v sedanjosti in z vero v dobro prihodnost, katere poslanstvo bo po vsemu svetu predstavljati kulturne dosežke slovenskih avtorjev in slovenskega naroda.

         

ZEDINJENI ZMOREMO VSE!