Čas je da narod odloča v lastni državi
in skupaj uvedemo LJUDOVLADO.
Maribor

SLOVENSKA LJUDOVLADA

Da lahko razumemo, kako so naši predniki lahko živeli v vladavini ljudstva – ljudovladi, jih moramo najprej poznati. Pri tem se je potrebno soočiti z dejstvom, da zgodovino pišejo zmagovalci, in da je ideja med zatiranim ljudstvom bolj nevarna, kot pa orožje samo. Ko ti dve dejstvi povežemo, nam postane jasno, zakaj večini hierarhično nastavljenih političnih sistemov, ideja svobodne ljudovlade ni všeč oziroma zanje predstavlja težavo. Zato si tukaj preberite o vaših prednikih Slovenih, da boste razumeli družbeno okolje v katerem je lahko ljudovlada uspevala.

“Slovenska ljudovlada je bila v začetku srednjega veka družba svobodnih, neodvisnih in enakopravnih ljudi, ki so živeli v medsebojnem bratstvu ter predvsem v tesnem sožitju z materjo naravo. Zaradi svojega družinskega ali stanovskega porekla nihče ni bil več ali manj vreden oziroma nadrejen ali podrejen komurkoli. V skladu z njo je izvirni suveren sleherni posameznik, ki se rodi svoboden in tudi skupnost svobodnih ljudi – ljudstvo, ki ima pravico, da izmed sebe izbere svojega vodjo oz. vladarja, ter s pogodbo nanj prenese izvrševanje svoje izvorne pravice. (Zbornik: Mir, Svoboda, Zmaga, Maribor, 2016)”

Podatki glede ljudovlade so bili prisotni med renesančnimi krogi, kjer je bilo znanje o tem še “sveže”. Tako je francoski pravnik, zgodovinar, ekonomist, filozof, državnik, humanist, demonolog, itd., Jean Bodin (1530-1596), v svojem znamenitem delu Šest knjig ljudovlade zapisal »NIČESAR NI, KAR BI BILO MOGOČE PRIMERJATI Z OBIČAJEM, KI JE BIL V NAVADI V KARANTANIJI« (BODIN, J.: Lex Six Livres de la Republique, Pariz, 1576, str. 129).

V virih, ki omenjajo Institutio Sclavenica, Slavica lex in consuetudinem Sclavorum (beri Slovenska pravda ter Slovenska navada), in so zapisani okrog leta 1.000, je razvidno, da sta nosilec suverenosti ljudstvo in posameznik. Te pravice pripadajo obema nosilcema po naravni pravdi, in tako segajo daleč v preteklost. Ta slovenski izvirni in starodavni družbeni sistem je bil v tistem času že napaden s strani fevdalizma in institucionalne Cerkve ali religije.

Poglejmo katere pravice, ki sodijo med naravno pravdo, je imel svoboden človek tistega časa:
IMAŠ ZANIMIVO IDEJO?Predlagaj
Postani član Zedinjene SlovenijeVčlani se
BledPtujPohorjeIzola
Zedinjena Slovenija
Miklavška ulica 26
2000 Maribor
Republika Slovenija
G: 070 409 993
e-pošta: info@zedinjenaslovenija.si
© 2022 Zedinjena Slovenija, Vse pravice pridržane