Najpomembnejše osnovne vrednote Gibanja Zedinjena Slovenija so: svoboda, suverenost, bratstvo, varnost, pravičnost, odgovornost, solidarnost, ustvarjalnost, marljivost, potrpežljivost, ter delavnost. Razvite vrednote Gibanja ZSi pa so:

  • Zedinjene Ljudovlade Slovenije, svobodna zveza slovenskih zgodovinskih dežel, v katerih je svoboden sleherni človek – posameznik, skupnost ljudi – slovenski narod in politična skupnost – slovensko ljudstvo, h kateri se lahko šteje tisti, ki prizna ter spoštuje slovensko pravdo, jezik, običaje in kulturo.
  • Slovenska pravda, ki je ena izmed osnov družbenega sistema Slovenske ljudovlade, je dobro znana pod imenom Stara pravda. Temelji na treh pomembnih vrednotah – res je, vest in pravica.
  • Žlahtna vrednota ZSi, ki izhaja iz našega narodnega karakterja, je odločno nasprotovanje suženjstvu v vseh možnih oblikah, v prvi vrsti pa gospodarsko-ekonomskemu suženjstvu. Med ključne vrednote prav tako sodi aktivno delovanje proti sistemskim zlorabam, med katere štejemo vse neupravičene privilegije posameznikov. Le te pomenijo zlorabo družbenega sistema in posredno pohlepno pridobitev sužnjelastniške rente na račun naroda.
  • Poštenost in iskreno prizadevanje za ohranitev slovenskega naroda in naših izročil. Ta temeljijo na tesni povezanosti z naravo, resnični medčloveški solidarnosti in izvirni ljudski ter družbeni organiziranosti – Slovenski ljudovladi, kar samo po sebi predstavlja izredne vrednote, zapuščino prednikov in temelj za preživetje naše civilizacije in družbe.
  • Varovanje in ohranitev čiste okolice oziroma narave ter posledično zdravja ljudi in drugih živih bitij.
  • Domoljubje, ki pomeni ljubiti družino, sorodnike, prijatelje, sosede, sovaščane, someščane, sodeželane, rojake in sodržavljane, ter gojiti iskreno dobronamernost do človeštva – vseh dobrih ljudi tega sveta. Resnično slovensko domoljubje teži k uravnovešenosti vseh sedmih nivojev domoljubja, ki jim lahko dodamo tudi osmi nivo – prasilo ali duhovni element.
  • V mednarodnih in družbenih odnosih so najmočnejše vrednote ZSi iskren, strpen in miroljuben način reševanja družbenih problemov ter svobodna prijateljska povezanost Slovencev s celotnim svetom. Pri obrambi slovenskega naroda in slovenske države je nujen odločen, neizprosen in nepopustljiv odpor ter varovanje naših ljudi.
  • Ozaveščanje in gojenje zdravega narodnega ponosa in narodne zavesti ter podpora raziskavam o izvoru, vrednotah in kulturi slovenskega naroda, ki obujajo resnico čast in slavo Slovencev ter nam vračajo naše zasluženo mesto v družbi svobodnih in enakopravnih narodov.